Samenwerking BSO ruimte voor De Groene Helden

 

Karakteristiek van de school

OBS Oud Avereest is een sfeervolle school gelegen in het landschappelijke “Reestdal”,
 welke de natuurlijke grens vormt tussen de provincies Overijssel en Drenthe.
 De school telt momenteel 51 kinderen, verdeeld over 3 hoofdgroepen.
 Groep 1/2, groep 3/4/5 en groep 6/78.

 

Onze school in het kortLogo Oud Avereest

Ons gebouw is gelegen in het prachtige Reestdal, waarbij voor de basisschool een prominente rol is weggelegd binnen de leefomgeving van Oud Avereest.
 Onze school is vooruitstrevend en vernieuwend! We onderscheiden ons van de andere scholen in de buurt door in groep 1 t/m 8 te werken met Kansrijke Taal, een vorm van ontwikkelingsgericht onderwijs dat aansluit bij de taalbehoefte van onze leerlingen. Kansrijke Taal laat kinderen op een actieve manier met taal omgaan en wordt geïntegreerd met andere vak- en vormingsgebieden. Daarnaast heeft ons onderwijsteam het afgelopen jaar een training gevolgd omtrent hoog- of meerbegaafde kinderen en bieden we voor het tweede schooljaar een plusgroep binnen onze school aan. Het huidige schooljaar wordt er gewerkt aan het optimaliseren van onze aanpak op gebied van begrijpend lezen.

 

Registratienummers “De groene Helden”
KvK nummer: 05080493
(LRK) Landelijk Register BSO (4 t/m 13 jaar): 351365461