Oudercommissie
Volgens de Wet Kinderopvang is ieder dagverblijf verplicht een oudercommissie te hebben. De doelstelling van de oudercommissie is 3 ledig; (1) de belangen zo goed mogelijk behartigen van zowel ouders als kinderen, (2) de betrokkenheid van alle ouders van de kinderopvang vergroten en (3) het management/de directie adviseren ten aanzien van de kwaliteit van de kinderopvang. Kort gezegd vormt de oudercommissie dus de schakel tussen de kinderopvang en de ouders. De oudercommissie vergadert vier maal per jaar. Op verzoek van de oudercommissie is een leidinggevende van ‘De Groene Helden’ aanwezig. Ook ouders kunnen voor deze vergaderingen onderwerpen aandragen.

 

Taken
De oudercommissie heeft een aantal taken. Een groot deel daarvan zijn adviestaken.
Onderwerpen waarover de oudercommissie recht heeft te adviseren:
– Kwaliteitsbeleid (bijvoorbeeld m.b.t. het aantal kinderen per leidster, groepsgrootte, opleidingseisen pedagogisch medewerkers etc.).
– Voedingsaangelegenheden.
– Algemeen beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid, gezondheid en/of hygiëne.
– Openingstijden.
– Klachtenbehandeling.
– Een belangrijke uitbreiding of inkrimping of andere wijziging van de organisatie of werkzaamheden.

 

Overige taken die onder de verantwoordelijkheid van de oudercommissie vallen zijn:
– Fungeren als aanspreekpunt voor ouders.
– Zorgen voor informatieverstrekking (bijvoorbeeld notulen vergaderingen)
– Inbreng leveren op de ouderavonden en themabijeenkomsten.
– Organiseren van de leidsterdag.

 

Contact
Voor vragen, opmerkingen en/of ideeën kunt u altijd terecht bij één van de leden van de oudercommissie. Vragen per email kunt u sturen naar het algemene emailadres van de oudercommissie: ocdegroenehelden@gmail.com

 

Leden
De oudercommissie moet uit minimaal 2 leden per locatie bestaan. Kinderopvang ‘De Groene Helden’ heeft 2 locaties. Wilt u ook in de oudercommissie? Neemt u dan contact op via bovenstaand e-mail adres of spreek één van de leden persoonlijk aan tijdens haal- en brengmomenten.

 

 

Locatie Balkbrug
Anke Regeling (voorzitter)
Hallo,
Mijn naam is Anke Regeling, en ik woon in Dedemsvaart. Ik ben getrouwd en heb 2 dochters, Annelien van 4 jaar en Amylia van 1 jaar, Annelien gaat al vanaf dat zij 12 weken oud is naar De Groene Helden (toen nog Pinkeltje) in Nieuwleusen, alleen sinds oktober 2014, zijn beide kinderen “verhuisd” naar balkbrug, omdat Annelien naar school gaat in Dedemsvaart. Zodoende zitten ze nu beide in Balkbrug, Amylia op de dagopvang en Annelien op de BSO.
Verder werk ik 2,5 dagen (ma, di en vr morgen) per week in Genemuiden bij het bedrijf Visscher-Caravelle BV, dit is een bedrijf dat automatten produceert en ik heb hier een administratieve functie als assistent inkoop en Masterdata medewerker. Verder hebben we 2 paarden en 1 pony die bij mijn schoonouders lopen en waar ik heel druk mee was, maar sinds de kinderen er zijn iets minder

 

Locatie Nieuwleusen
Christina Mulder (lid)
Hallo,
Mijn naam is Christina Mulder. Ik ben 26 jaar oud, ruim 4 jaar getrouwd en moeder van Ralph (1 jaar). We wonen op een voormalig boerderij in het buitengebied van Nieuwleusen. Ik werk 3 dagen per week als wondconsulent in het Isala ziekenhuis. Mijn vrije tijd besteed ik vooral aan sport; 2x per week train ik voor survival, daarnaast mag ik graag hardlopen, mountainbiken en ben ik elke vrijdagochtend te vinden in de sportschool voor bodybalance. Ik heb er zin in om d.m.v. zitting in de O.C. mijn steentje bij te dragen aan een optimale kwaliteit van onze kinderopvang