Samenwerking BSO ruimte voor De Groene Helden

 

 

Kleur- en kansrijk
In een veilige en vertrouwde omgeving bieden de leerkrachten onze kinderen en plek waar ze zich zo optimaal mogelijk en kleur,- en kansrijk kunnen ontwikkelen. De zorg voor groepen leerlingen en daarbinnen elk individu is ons uitgangspunt.

Logo De RegenboogCoöperatief leren
Samenwerken is het sleutelwoord bij coöperatief leren. Wij volgen deze onderwijsmethodiek zodat kinderen niet alleen leren door interactie met de leerkracht, maar ook van de interactie met elkaar.  Binnen coöperatief leren worden de leerlingen uitgedaagd om zelf initiatief te nemen, elkaar te helpen en problemen samen op te lossen.

 

Positief Bezig op School
PBS is een schoolbrede aanpak gericht op het creëren van een positief schoolklimaat, zodat het leren wordt bevorderd en gedragsproblemen worden voorkomen. We maken verwachtingen naar de kinderen concreet, leren gewenst gedrag aan en bekrachtigen dit systematisch.

 

Registratienummers “De groene Helden”
KvK nummer: 05080493
(LRK) Landelijk Register BSO (4 t/m 13 jaar): 140593640