Samenwerking BSO ruimte voor De Groene Helden

 

‘Wij maken samen het verschil’

Wij zijn samen school: de kinderen, de ouders en het schoolteam. Een school als leef- en werkgemeenschap komt niet vanzelf: daar moeten wij ons samen actief voor inzetten.
Wij proberen op allerlei manieren om te gaan met verschillen: verschillen in leren, in sociaal gedrag, in levensbeschouwelijke achtergrond.
Wij leren de kinderen verschillend te mogen zijn, maar de ander wel te accepteren zoals hij/zij is.

 

School CBS De Meele

 

 

 

 

 

 

 

 

Als u nieuwsgierig bent hoe dit in de praktijk eruit ziet, neemt u dan contact op met de directeur; Gerlof Smit.

 

Onze visie vatten wij samen in de volgende kernbegrippen:

 • Elk kind is uniek.
  In de begeleiding van kinderen tracht de school tegemoet te komen aan de drie basisbehoeften van elk kind: relatie, competentie en autonomie.
 • Elk kind heeft recht op een veilige omgeving.
  In ons veiligheidsplan onderscheiden wij: lichamelijke, sociale, en geestelijke veiligheid.
 • Waarden en normen geven sturing aan het leven.
  Onderscheidingsvermogen en gewetensvorming zijn hiervan belangrijke onderdelen.
 • Opvoeden tot zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.
  Onderwijs en opvoeding zijn erop gericht, dat kinderen een zelfstandige plaats in de maatschappij zullen innemen en hun burgerschap verstaan.

 

 

Registratienummers “De groene Helden”
KvK nummer: 05080493
(LRK) Landelijk Register BSO (4 t/m 13 jaar): 270 991 621