Hoe meer succesvolle ervaringen het kind krijgt, hoe leergieriger het kind wordt en hoe leuker hij het vindt om nieuw gedrag te imiteren en eigen te maken.


De hele dag worden kinderen bij De Groene Helden zoveel mogelijk gestimuleerd en gemotiveerd. De pedagogisch medewerkers praten veel met de kinderen en zorgen voor een continue interactie tussen hen en de kinderen, vooral tijdens activiteiten. Zo wordt bijvoorbeeld tijdens het eten de kleuren van de borden en het bestek benoemd. De Groene Helden kiest er bewust voor om 10 uur VVE te verdelen over 5 dagdelen. Kinderen kunnen hun aandacht moeilijk langer dan half uur vasthouden op één activiteit en op deze manier probeert De Groene Helden beter in te spelen op de concentratieboog van het kind. Tijdens de VVE activiteiten mogen  kinderen hieraan meedoen, het kind haakt af wanneer zijn concentratie weg is en kan aanhaken wanneer hij weer mee wil doen. De pedagogisch medewerksters spelen hier bewust op in.