Aansluiting Middelbaar Onderwijs

IBBO IJskwarts is een, door de inspectie, erkende staatsvrije (B3) school. De onderwijsinspectie houdt toezicht op de kwaliteit van ons onderwijs. Eén van de vereisten is dat de kinderen de kerndoelen moeten worden aangeleerd. Deze kerndoelen zijn voor alle scholen in het primair onderwijs gelijk, zo ook voor onze school.

De dagelijkse leerstof is daarom zodanig ingericht dat deze dekkend is voor alle kerndoelen. Aan het einde van groep 8 kunnen de leerlingen t.a.v. bijvoorbeeld lezen, rekenen en schrijven evenveel als kinderen van een reguliere basisschool.

Aansluiting met het voortgezet onderwijs

Wat wij heel belangrijk vinden in de aansluiting naar het voortgezet onderwijs is het feit dat de kinderen bij ons ‘breed’ worden opgeleid, doordat ze zich op sociaal, emotioneel en creatief gebied ontwikkelen. Er is op de Groene IBBO veel aandacht voor het leren kennen van jezelf, zodat ze goed weten wat hun talenten zijn, zodat ze stevig in hun schoenen staan om de overgang naar middelbaar onderwijs aan te kunnen.