Buitenschoolse Opvang

Bij de buitenschoolse opvang (BSO) vangen wij kinderen op van 4 tot 12 jaar. De opvang kan plaats vinden voor schooltijd, na schooltijd en tijdens de schoolvakanties. De kinderen worden, afhankelijk van de afspraken die gemaakt zijn met de ouders, ’s ochtends weggebracht naar en/of ’s middags opgehaald van school.

Wat gaan we doen vandaag? Niets bijzonders, we gaan …

Samen spelen… slootje springen… beestjes zoeken… rondfietsen… samenwerken… je even terugtrekken… vrienden maken… lekker lachen… ontspannen… hutten bouwen… knutselen… niets doen… eetbare plantjes ontdekken… samen praten… nat en koud worden… opwarmen in de zon of voor de houtkachel… je vervelen… moestuintje verzorgen… huilen… kampvuurtje maken en koken… boek lezen… in de zandbak spelen… ruzie goed maken… boomklimmen… met hamer en spijkers werken… vies worden… samen eten en drinken… verstoppen… vogels kijken… voetballen…

Er is alle ruimte voor vrij spel.

Het grote terrein geeft veel mogelijkheden. Het is groen ingericht met veel bomen en struiken, gras en natuurlijke speelinstrumenten waar de kinderen hun fantasie de vrije loop kunnen laten. Het buiten zijn staat centraal bij BSO De Groene Helden. Wanneer het weer het toelaat, blijven we zo lang mogelijk buiten.

Aan het begin van de namiddag zitten we gezellig rond de tafel om gezamenlijk even iets te eten en te drinken en te kletsen. De meeste dagen wordt er een activiteit aangeboden. Knutselen, met hamers werken, veilig vuur maken en de natuur ontdekken, de aangeboden activiteiten veranderen met de seizoenen mee. De kinderen kunnen aanhaken als het hen aanspreekt of vrij gaan spelen.

Tijdens het vrij spelen krijgen de kinderen de kans om nieuwe vaardigheden te leren en hun eigen grenzen te ontdekken. De medewerkers doen mee en zorgen ervoor dat de kinderen veilig risicovol kunnen spelen.

Er zijn van die dagen dat het leven niet lekker loopt. Ruzie, verdriet of boosheid, er is rust om het ruimte te geven en erover te praten. Samen zorgen we voor een veilige sfeer waar ieder kind zichzelf mag zijn.

In alle seizoenen zijn we buiten. Niet op een plein maar in het gras, onder de bomen en tussen de struiken, in het zand en de modder, in de schaduw, zon en regen. Zo leren de kinderen hun speelplek kennen. Ze weten waar een vogel broedt, welke planten je kan eten, waar de plassen staan en de kleine beestjes wonen.

Aansluiting groene school met middelbaar onderwijs