Categoriearchief: Ontdek

Ontwikkelingstheorieën

 

Ontwikkeling kan gedefinieerd worden als een blijvende verandering. Er bestaan verschillende theorieën en gezichtspunten over de ontwikkeling van het kind. Gesell (1880-1961) zegt met zijn rijpingstheorie dat door middel van rijping nieuwe gedragspatronen mogelijk gemaakt worden. Ofwel kinderen ontwikkelen zich volgens een vast tijdschema zonder dat de opvoeder daar veel invloed op uit kan oefenen. Watson (1878-1950) heeft het daarentegen over behaviorisme en veronderstelt dat het kind als een onbeschreven blad ter wereld komt. Hoe en in welk tempo het kind zich ontwikkeld hangt alleen af van de ervaringen die het kind opdoet, leeftijd speelt hierbij geen rol. Bandura (1925-heden) concludeerde dat kinderen vooral leren door imitatie. De interactietheorie van Piaget (1896-1980) bestudeert hoe kinderen kennis en begrip verwerven. Piaget stelt dat kinderen zelf actief zijn in hun ontwikkeling. Dit gebeurt door middel van het (gedeeltelijk) aanpassen van het beeld dat een kind heeft van de werkelijkheid. Telkens als het kind zijn beeld aanpast, komt het weer een stukje verder in zijn ontwikkeling. Ontwikkeling is de oorzaak van zowel rijping als ervaring, vindt hij. Deze theorieën tezamen hebben de basis gelegd voor de huidige pedagogische zienswijzen.

Studies en onderzoeken


Zintuiglijke ontwikkeling

De zintuiglijke ontwikkeling is een zeer belangrijke ontwikkeling voor jonge kinderen. Een kind leert en ervaart immers met zijn hele lijf en met al zijn zintuigen. Helaas zijn weinig kinderdagverblijfleidsters, peuterspeelzaalleidsters en onderbouwleerkrachten zich voldoende bewust van het belang van dit ontwikkelingsgebied. Jonge kinderen moeten (natuur) materialen hebben waarmee ze geluiden/klanken kunnen onderscheiden, waarbij ze verschillende geuren ruiken, smaken proeven, verschillen in textuur onderscheiden door middel van hun tastzin en waarbij ze verschillen waarnemen in wat ze zien, bijvoorbeeld in groot – klein, dik – dun, kort – lang, kleuren, vormen et cetera. Kinderen leren van alles met hun zintuigen en hoe meer kinderen concreet met zintuiglijke materialen hebben ervaren, hoe beter het ervarene (het geleerde) beklijft. Bij De Groene Helden krijgen de kinderen een ruim aanbod aan zintuiglijke materialen geboden.

Risico’s van spelen

 

 

Spelen in Speelnatuur is niet louter ‘vermaak en ontspanning’ maar het speels aanleren van gezondheids-en veiligheidsbevorderende vaardigheden. Dit betekent dat, niet het vermijden van risico’s op zich, maar het vermijden van onaanvaardbare risico’s onder de aandacht moet liggen.

 

Risico’s zijn nodig in een gezonde speelruimte…