Door middel van communicatieve activiteiten kan het ontluikende denken van kinderen gemotiveerd worden, waardoor het zelfstandig en kritisch denken gestimuleerd wordt. Ruimte creëren voor het gesprek met het kind maakt dat de gedachten van het kind serieus genomen worden, wat het zelfvertrouwen van het kind bevordert. Het kind leert namelijk dat de eigen gedachten en uitingen net zo ‘waar’ zijn als die van ieder ander. De kwaliteit van de communicatie tussen de begeleidster en het kind kan zich op deze manier ontwikkelen.

Daarnaast kan de communicatie tussen de kinderen zelf gestimuleerd worden. Ook hier speelt de begeleidster een belangrijke rol; zij moet beschikken over de kunde om de verschillende manieren van communicatie tussen kinderen in goede banen te leiden. Onderlinge uitwisseling van gedachten zijn kinderen in deze fase vaak nog niet gewend. Wanneer er echter bewust de tijd voor genomen wordt draagt het gesprek bij aan de sociale ontwikkeling. Het voeren van kleine gestructureerde gesprekjes is voor het kind een kennismaking met elkaar en met het voeren van een gesprek op zich.