Dagopvang 0/4 jaar

 

Dagopvang
Dagopvang is iets wat nooit zal verdwijnen. Werkt u als ouders allebei overdag dan heeft u kinderopvang nodig en een goede optie is dan de dagopvang. Helemaal ideaal is het natuurlijk om uw kind in dat geval de bewegingsvrijheid te geven in een groene kinderopvang en uitdaging aan te bieden om zichzelf op allerlei gebieden optimaal te kunnen ontwikkelen. Dit is kort samengevat waar we bij kinderopvang ‘De Groene Helden’ voor staan! Een dagdeel beslaat 6,5 uur en een hele dag beslaat 11 uur.

 

Werkwijze
De manier van werken heeft een significante invloed op de kwaliteit van de kinderopvang. Afgezien van de wijze waarop de pedagogisch medewerkers met de kinderen omgaan, kan er hierbij ook aan groepsgrootte, groepsopbouw, dagritme, spelaanbod en de ruimte waarin de opvang plaats vindt, gedacht worden. Hieronder worden de groepsopbouw en groepsgrootte besproken.

 

Groepsopbouw
Er zijn 2 soorten groepsopbouw die gehandhaafd kunnen worden. Er kan sprake zijn van een horizontale of van een verticale groepsopbouw. In een horizontale groepsopbouw worden verschillende groepen onderscheiden met in iedere groep kinderen van dezelfde leeftijd. In een verticale groepsopbouw worden verschillende groepen onderscheiden met in iedere groep de gehele leeftijdsrange (van 0 -4 jaar). Kinderopvang ‘De Groene Helden’ handhaaft een verticale groepsopbouw in een leeftijdsrange van 0-4 jaar. Daarnaast vormt de BSO een aparte groep in leeftijd van 4 tot 12 jaar. Locatie Balkbrug heeft 2 verticale groepen in de dagopvang en 1 BSO groep. Locatie Nieuwleusen heeft 1 verticalNatuur (De Groene Helden) 11e groep en 1 verticale/BSO groep. In hoge uitzondering werken we met een samengestelde groep, bijvoorbeeld in de schoolvakantie. Het voordeel van een verticale groepsopbouw is dat de kinderen in een soort van natuurlijke gezinsstructuur terechtkomen: broertjes en zusjes zijn immers ook van verschillende leeftijden. Zo wordt direct ook het systeem gecreëerd dat de kleinere kinderen zich kunnen optrekken aan de grotere, terwijl de oudere kinderen zich leren verantwoordelijk te voelen voor de jongeren. Kinderen kunnen op basis van hun ontwikkelingsniveau hun speelkameraadjes kiezen en hebben dan zelf de keuze om een meer uitdagende, competitief speelkameraadje te kiezen, of een makkelijker, meer vergelijkbaar (qua ontwikkeling) speelkameraadje. Een ander voordeel is de positieve stimulering in taalontwikkeling in verticale groepen. Door het feit dat alle leeftijden gemixt zijn, krijg je meer conversaties tussen bijvoorbeeld de pedagogisch medewerkers en de oudere kinderen. Dit wordt opgepikt door de jongere kinderen. Hoe meer en eerder kinderen met juist taalgebruik in aanraking komen, hoe beter de taalontwikkeling is.

 

Groepsgrootte
De groepsgrootte, ofwel het aantal kinderen per pedagogisch medewerker, beïnvloedt de kwaliteit van het contact. Hoe meer kinderen in een groep zitten, hoe minder aandacht per kind overblijft. Qua groepsgrootte werken wij conform wetgeving. Volgens de wet is de groepsgrootte per leeftijd per pedagogisch medewerker vastgesteld. De maximaal toegestane groepsgrootte voor kinderen tot 1 jaar per pedagogisch medewerker bedraagt 3, voor kinderen van 1 tot 2 jaar is dit 5, voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar is dit 8. Voor de BSO (4 t/m 6 jaar) is het maximaal toegestane aantal per medewerker 10. En voor kinderen van 7 jaar en ouder maximaal 12 kinderen. Bij kinderopvang ‘De Groene Helden’ wordt er op locatie Balkbrug in de boerderij gewerkt met twee verticale groepen, één groep van 8 en één groep van 11 kinderen. Op locatie Balkbrug in de units zijn er twee verticale groepen van maximaal 13 kinderen en een BSO groep van maximaal 17 kinderen. Op locatie Nieuwleusen wordt er gewerkt met één verticale groep van 13 kinderen en één BSO groep van maximaal 11 kinderen.