Spelen in Speelnatuur is niet louter ‘vermaak en ontspanning’ maar het speels aanleren van gezondheids-en veiligheidsbevorderende vaardigheden. Dit betekent dat, niet het vermijden van risico’s op zich, maar het vermijden van onaanvaardbare risico’s onder de aandacht moet liggen.

 

Risico’s zijn nodig in een gezonde speelruimte…