Groene kinderopvang

Een natuurlijke omgeving heeft een vitaliserende en rustgevende werking op de mens en dit maakt het tot een ideale pedagogische omgeving voor opgroeiende kinderen.

Doordat kinderen kunnen ontdekken en zichzelf kunnen (leren) vermaken, verwerven zij een onderzoekende houding, leren zij vertrouwen in zichzelf te krijgen en ontwikkelen ze hun creatieve vermogen. Op deze manier leren de kinderen in een natuurlijke omgeving hun eigen grenzen te bepalen en respect te krijgen voor de natuur en voor andere personen.

Kinderen ervaren buitenspelen als ruimte om te bewegen. Tijdens het buitenspelen ervaren kinderen het weer, de natuur, licht, grond en ondergrond, waardoor het spel en onderzoek van buitenspelen verschillen met dat van binnenspelen. Binnen- en buitenspelen vragen andere vaardigheden en bieden tevens andere mogelijkheden.

Digitale revolutie

De Groene Helden heeft heel bewust gekozen voor het bieden van ‘groene’ opvang. De ‘digitale revolutie’, ofwel de steeds breder wordende kloof tussen kinderen en natuur (Louv, 2007), is inmiddels een begrip.

Kinderen besteden hun tijd meer en meer binnen in plaats van vrij buiten te spelen in de natuur. Meijs (2000) verwoordt dit op een iets andere manier, maar bedoelt hetzelfde; ‘Wanneer kinderen worden geboren hebben ze nog niet eens één vierkante meter nodig: een wiegje of zitje of lekker op de arm.

Zo tijdens de motorische ontwikkeling met het rollen, staan, kruipen en tenslotte rennen, springen, klimmen en fietsen veroveren ze de wereld. Merkwaardig is alleen dat kinderen door de huidige maatschappij steeds meer opgevoed worden op die ene vierkante meter.

Zittend op school of op de achterbank van de auto, huiswerk makend, tv kijkend, of computerend. Terwijl de vierkante meter eigenlijk de ruimte is die hoort bij het pasgeboren kind.’

Een natuurlijk omgeving

De natuur werkt als een gezonde leer- en speelomgeving en blijkt een werking te hebben als kalmeringsmedicatie (Louv, 2007). Een natuurlijke omgeving heeft een vitaliserende en rustgevende werking op de mens.

Het maakt dat dit onder andere de ideale pedagogische omgeving is voor prikkelgevoelige, angstige, en onrustige kinderen. Doordat kinderen kunnen ontdekken en zichzelf kunnen (leren) vermaken verwerven zij een onderzoekende houding, leren zij vertrouwen in zichzelf te krijgen en ontwikkelen ze hun creatieve vermogen.

Op deze manier leren de kinderen in een natuurlijke omgeving hun eigen grenzen te bepalen en respect te krijgen voor de natuur en voor andere personen.

Ruimte, ontdekken en bewegen

De Groene Helden probeert het gevoel van ruimte en ontdekken terug te geven aan het kind. Kinderen ervaren buitenspelen als ruimte om te bewegen. Tijdens het buitenspelen ervaren kinderen het weer, de natuur, licht, grond en ondergrond, waardoor het spel en onderzoek van buitenspelen verschillen met dat van binnenspelen.

Binnen- en buitenspelen vragen andere vaardigheden en bieden tevens andere mogelijkheden.

Buiten zijn bijvoorbeeld andere geuren en kleuren, buiten nodigt uit tot grotere, grovere en snellere bewegingen (rennen, hinkelen, fietsen), tot ontdekken van levende en dode natuur (insecten, vogels, planten, vlinders, vallende bladeren, dorre bloemen) en tot omgaan met en ontdekken van de mogelijkheden van wisselende en minder te beïnvloeden omstandigheden zoals licht, schaduw, zon, koude, regen, sneeuw en wind (over je schaduw springen, sneeuw eten, regen op je tong, blaadjes vangen, windmolentjes, slingers in de boom).

Buiten liggen de materialen voor het oprapen wat het fantasiespel van kinderen inspireert. Er ontstaat bekendheid met natuurlijke bouwstoffen, kinderen leren meten en schatten en doen spelenderwijs technisch, mathematisch en ruimtelijk inzicht op.