Kwaliteitskeurmerken

Groene Kinderopvang

Kinderopvang ‘De Groene Helden’ heeft het Kwaliteitsmerk Groene Kinderopvang behaald. Dit kwaliteitsmerk wordt uitgereikt door Stichting Groen Cement.

Stichting Groen Cement is een netwerk van deskundigen dat zich inzet om kinderen en natuur te verbinden. Omdat kinderen juist in de eerste jaren van hun leven een blijvend gevoel voor natuur ontwikkelen zijn de activiteiten van Groen Cement vooralsnog gericht op de kinderopvang. De kenmerken waaraan een kinderopvanglocatie moet voldoen zijn opgesteld door deskundigen op het gebied van natuur, landschap, milieu en pedagogiek. De beoordeling van een locatie gebeurt ook door hen. Er wordt kritisch gekeken. Het Kwaliteitsmerk Groene Kinderopvang mogen dragen als locatie is iets om trots op te zijn. U kunt er als ouder zeker van zijn dat deze locatie dagelijks bewust bezig is met natuurbeleving voor de kinderen. Dat is leuk en gezond!

Uk & Puk, locatiecertificering

Indien een kinderdagverblijf zich wil onderscheiden en aan ouders wil laten zien dat het kwaliteit biedt en werkt met een erkend VVE-programma kan het zich per locatie certificeren voor Uk & Puk. Voorafgaand aan de certificering moet aan de volgende eisen worden voldaan: (1)Minimaal 90% van de pedagogisch medewerkers op de locatie is/wordt gecertificeerd voor Uk & Puk. (2) De CED-Groep controleert de laatste van de drie afgenomen quick-scans.(3) De locatie overlegt een plan van aanpak voor borging en kwaliteitsbewaking. Na goedkeuring ontvangt het kinderdagverblijf het certificaat. Hierop staat vermeld tot wanneer de locatie is gecertificeerd. De certificering is geldig voor drie jaar, daarna kan de locatie zich hercertificeren.

Zingenderwijs Dagverblijf

In de opleiding “Vakleidster Muziek” worden leidsters opgeleid tot gespecialiseerde leidsters op het gebied van muziek. Ze worden geschoold om zelfstandig en naar eigen inzicht opzichzelfstaande muziekactiviteiten te geven en muziek in te zetten bij de activiteiten van alledag. Het keurmerk Zingenderwijs Dagverblijf is drie jaar geldig. Daarna wordt er een nieuwe controle en observatie uitgevoerd door Stichting Zingenderwijs om vast te stellen of het dagverblijf nog steeds voldoet aan de eisen van het keurmerk.

De Kleine Troubadour

‘De kleine troubadour’ is de jonge muzikant (tussen de vier maanden en zes jaar oud). Elk kind in die leeftijdsperiode is onmiddellijk geïnteresseerd bij het horen van geluiden en melodieën. Deze kleine troubadours geven hun (en onze) wereld kleur met liedjes en muziek.

‘De Kleine Troubadour’ is ook de naam van het landelijk erkende bedrijf van Bernadette Krans. Met haar cursus Muziek aan Tafel, workshops Muziek en opleiding Vakleidster Muziek, zorgt zij voor een nieuwe impuls voor de kinderopvang en brede school. Ook via de cursus Muziek op Schoot en via workshops voor kinderen beoogt zij via bonte en gevarieerde muzikale spelvormen het jonge kind uit te dagen de eigen muzikale vermogens aan te spreken en te ontwikkelen. Plezier maken en beleven wat muziek maken te bieden heeft, staat daarbij voorop.

Pedagogisch medewerkers van kinderdagverblijven en peuterspeelzalen kunnen de nieuwe werkvormen inzetten bij hun dagelijkse werk in de vorm van muziek door de dag heen, of als op zichzelf staande muziekactiviteiten. Deelnemende ouders kunnen het zingen en de schootspelletjes van weleer, thuis laten herleven. Naast het grote plezier dat jonge kinderen aan zingen en zelf muziek maken beleven, dragen de muziekactiviteiten op speelse wijze bij aan de ontwikkeling van de basisvaardigheden: de muzikale ontwikkeling, maar ook de taal-, de motorische, de fantasie-, de sociale en de cognitieve ontwikkeling.

Brancheorganisatie Kinderopvang

Brancheorganisatie Kinderopvang is er voor de kinderopvangorganisaties in Nederland en maakt het haar leden mede mogelijk hoogwaardige kinderopvang te leveren. De brancheorganisatie staat voor kwaliteit, professionaliteit, continuïteit en duurzaamheid in de kinderopvang in de breedste zin van het woord.

Brancheorganisatie Kinderopvang vertegenwoordigt de sector in het contact met relevante partijen waaronder overheden, politiek en stakeholders. Dit betekent dat een sterke, zelfbewuste brancheorganisatie een professionele lobby voert voor de sector, een krachtige en betrouwbare gesprekspartner is voor stakeholders en een deskundige adviseur voor haar leden.