Muziek

Kleine kinderen zijn erg gevoelig voor en geïnteresseerd in liedjes en muziek. De stem is het belangrijkste instrument van een jong kind.

De muziekactiviteiten bij ‘De Groene Helden’ zijn dan ook met name gericht op het zingen van liedjes. Alle liedjes worden in een rustig tempo gezongen, zodat het kind de tijd heeft om alles te verstaan en zelf de woorden uit te spreken.

Tijdens de muziekles worden er veel speeltjes, muziekinstrumenten en ander materiaal gebruikt. Dit schept de mogelijkheid tot experimenteren en oefenen met maten en toonhoogtes.

Naast de dagelijkse muziekles wordt er bij ‘De Groene Helden’ gedurende de hele dag regelmatig gezongen. Zo zingen we ook tijdens het drinken, eten, plassen, slapen en opruimen.

Dit stimuleert de saamhorigheid, de taalontwikkeling en het geeft plezier.

Gevoelige periode

Kinderen, vooral kleine kinderen, zijn erg geïnteresseerd in en gevoelig voor liedjes en muziek. De periode tussen het eerste en zevende jaar wordt de gevoelige periode genoemd voor het leren zingen en het ontwikkelen van het muzikale gehoor.

Als het kind in de gevoelige periode niet datgene krijgt aangeboden om te leren wat het zou moeten leren, zal het kind daarna veel meer moeite hebben om dat alsnog te leren.

Ook het gehoor heeft zich dan niet goed kunnen ontwikkelen, ofwel de algehele muzikale aanleg heeft zich niet kunnen ontwikkelen.

Zingen en het gebruik van materialen

De stem is het belangrijkste instrument van een jong kind. De muziekactiviteiten zijn dan ook met name gericht op het zingen van liedjes.

Hierdoor oefent het kind de stembanden en leert het zuiver te zingen. De liedjes worden in een rustig tempo gezongen, zodat het kind de tijd heeft om alles te verstaan en zelf de woorden uit te spreken.

Er worden veel speeltjes, muziekinstrumenten en ander materiaal gebruikt tijdens de lessen. Dit schept de mogelijkheid tot experimenteren, oefenen met ritmes en samen plezier aan muziek beleven.

Voorwaarde is dat de materialen veilig, aantrekkelijk, uitdagend en duurzaam zijn en bij de ontwikkelingsfase van het kind en de activiteit passen.

Muziek op kinderopvang

(Veel) Herhalen

Zingen en samen muziek maken schept een niet te onderschatten band tussen ouder/pedagogisch medewerker en kind. Helaas gebeurt dit tegenwoordig in gezinnen steeds minder.

De liedjes worden veel herhaald: tijdens een les, maar ook in de volgende lessen. Dit geldt ook voor muziekinstrumentjes en ander materiaal. Herhaling schept herkenning waarbij het kind zich veilig voelt en waardoor het zich dingen eigen maakt.

Kinderen zijn dan ook dol op herhaling. Door de herkenning zal het kind ook steeds meer van het liedje mee kunnen zingen. Alleen door het liedje veel te herhalen zal het kind het liedje leren.

Per les worden niet meer dan twee nieuwe liedjes of activiteiten aangeboden. Dit om herhaling, herkenning en het aanleren van liedjes te bevorderen.

De twee-toonsliedjes (de ‘oermelodie-liedjes’) zijn de liedjes die het kind het eerst zuiver kan zingen, soms al vanaf anderhalf jaar.

Ontwikkelingsgebieden

Door het samen doen van allerlei muziekactiviteiten wordt aandacht besteed aan alle ontwikkelingsgebieden.

Cognitieve, zintuiglijke, lichamelijke, creatieve, sociale en emotionele ontwikkeling zijn allemaal gebieden die door de muziekles aangesproken worden.