Leren in eigen tempo

Op IBBO IJskwarts zeggen we: ‘Alles op zijn tijd’- Elk kind heeft een eigen leertempo en bepaalt deze zelf. Dit wordt al zichtbaar bij de vroege ontwikkeling van een kind: zo leren baby’s draaien, rollen, kruipen, en de eerste stapjes zetten. Daarbij is het ene kind sneller en het andere kind doet dit wat rustiger aan.

Peuters gaan steeds meer dingen zelf doen, zoals zelfstandig eten. Het kind leert rennen, hinkelen en fietsen. Ook hier is weer een verschil te onderscheiden per kind, het ene kind is hierin sneller dan het andere kind. Dit is een natuurlijk proces.

Bij ons kan ieder kind zichzelf zijn en zich in zijn eigen tempo ontwikkelen. Het onderwijs op onze school sluit aan bij de natuurlijke ontwikkeling van het kind. Dit pad volgen wij ipv. het vastgestelde-normen-traject van het reguliere onderwijs, waarbij een groot risico aanwezig is op het ervaren van continue prestatiedruk, faalangst of een gevoel van minderwaardigheid.

Kinderen leren op eigen tempo

Intrinsieke motivatie

Kinderen leren het beste vanuit intrinsieke motivatie, het is de motivatie die van binnenuit komt en daarmee is het de motor van het leren. Als een kind intrinsiek gemotiveerd is, doet het iets omdat hij het graag wil, nieuwsgierig is en op ontdekking gaat. Intrinsieke motivatie zorgt vaak voor meer creativiteit, een verhoogd concentratieniveau en meer gevoelens van trots of zelfcompetentie.

Rol van de leerkracht

Vanwege de kleine groepen kan de leerkracht goed kijken naar de intrinsieke motivatie van het kind. Zit een kind bijvoorbeeld in een periode waarin het veel bezig is met getallen, dan is het ontvankelijk om te leren rekenen en zal daarin door de leerkracht enorm gestimuleerd worden.

Doordat kinderen met verschillende leeftijden samen in de groep zitten en we niet toetsen, weren we prestatiedruk uit de school. De kinderen leren vanuit ontspanning, nieuwsgierigheid en vrijheid.

De leerkracht zorgt voor een uitdagende omgeving waarin veel te leren en ontdekken valt. Daarbij biedt de rijke leeromgeving op de Groene IBBO volop mogelijkheden om op avontuur te gaan. Kinderen mogen veel uitproberen en leren daardoor het verschil zien tussen wat nieuw en onwennig is en wat echt risicovol.

Groene school aansluiting middelbare school