De pedagogisch medewerker is in staat om een omgeving te creëren waarin de kinderen zich veilig en emotioneel ondersteund voelen. Zij heeft kennis over de ontwikkeling en interesses van kinderen van 0 tot 12 jaar en kan deze kennis inzetten om activiteiten aan te bieden die daar op aansluiten. Zij kan op basis van haar kennis van ontwikkelingspsychologie, waaronder taal- en motoriekontwikkeling, kinderen op een open en toegankelijke manier uitdagen en stimuleren zodat deze zich optimaal kunnen ontwikkelen. De pedagogisch medewerker is in staat de ontwikkeling van een kind te volgen en vroegtijdige afwijkingen in de ontwikkeling te detecteren en bespreekbaar te maken met de ouders van het desbetreffende kind (Van Hattum, 2006).