Oudercommissie

Volgens de Wet Kinderopvang is ieder dagverblijf verplicht een oudercommissie te hebben.

De doelstelling van de oudercommissie is 3-ledig;

(1) de belangen zo goed mogelijk behartigen van zowel ouders als kinderen,

(2) de betrokkenheid van alle ouders van de kinderopvang vergroten en

(3) het management/de directie adviseren ten aanzien van de kwaliteit van de kinderopvang.

Kort gezegd vormt de oudercommissie dus de schakel tussen de kinderopvang en de ouders. De oudercommissie vergadert vier maal per jaar. Op verzoek van de oudercommissie is een leidinggevende van ‘De Groene Helden’ aanwezig. Ook ouders kunnen voor deze vergaderingen onderwerpen aandragen.

Taken

De oudercommissie heeft een aantal taken. Een groot deel daarvan zijn adviestaken.

Onderwerpen waarover de oudercommissie recht heeft te adviseren:

  • Kwaliteitsbeleid (bijvoorbeeld m.b.t. het aantal kinderen per leidster, groepsgrootte, opleidingseisen pedagogisch medewerkers etc.)
  • Voedingsaangelegenheden
  • Algemeen beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid, gezondheid en/of hygiëne
  • Openingstijden
  • Klachtenbehandeling
  • Een belangrijke uitbreiding of inkrimping of andere wijziging van de organisatie of werkzaamheden

Overige taken die onder de verantwoordelijkheid van de oudercommissie vallen zijn:

  • Fungeren als aanspreekpunt voor ouders.
  • Zorgen voor informatieverstrekking (bijvoorbeeld notulen vergaderingen)
  • Inbreng leveren op de ouderavonden en themabijeenkomsten.

Contact

Voor vragen, opmerkingen en/of ideeën kunt u altijd terecht bij één van de leden van de oudercommissie. Vragen per email kunt u sturen naar het algemene emailadres van de oudercommissie: ocdegroenehelden@gmail.com.

Leden

De oudercommissie moet uit minimaal 2 leden per locatie bestaan. Kinderopvang ‘De Groene Helden’ heeft 2 locaties. Wilt u ook in de oudercommissie? Neem dan contact op via bovenstaand e-mail adres of spreek één van de leden persoonlijk aan tijdens haal- en brengmomenten.

Groene school waarom in de natuur