Zintuiglijke ontwikkeling

De zintuiglijke ontwikkeling is een zeer belangrijke ontwikkeling voor jonge kinderen. Een kind leert en ervaart immers met zijn hele lijf en met al zijn zintuigen. Helaas zijn weinig kinderdagverblijfleidsters, peuterspeelzaalleidsters en onderbouwleerkrachten zich voldoende bewust van het belang van dit ontwikkelingsgebied. Jonge kinderen moeten (natuur) materialen hebben waarmee ze geluiden/klanken kunnen onderscheiden, waarbij ze verschillende geuren ruiken, smaken proeven, verschillen in textuur onderscheiden door middel van hun tastzin en waarbij ze verschillen waarnemen in wat ze zien, bijvoorbeeld in groot – klein, dik – dun, kort – lang, kleuren, vormen et cetera. Kinderen leren van alles met hun zintuigen en hoe meer kinderen concreet met zintuiglijke materialen hebben ervaren, hoe beter het ervarene (het geleerde) beklijft. Bij De Groene Helden krijgen de kinderen een ruim aanbod aan zintuiglijke materialen geboden.