Visie Groene School

Mens als geheel

De rode draad in het begeleiden van het kind is gebaseerd op eenheid en onvoorwaardelijke liefde. We zien de mens als geheel. Lichaam en geest werken samen om in perfecte harmonie te groeien en te bloeien. Wij gaan met deze visie aan de slag met onszelf als begeleiders om de kinderen beter te begrijpen en ze ook te kunnen inspireren om goed voor zichzelf te leren zorgen, zowel geestelijk als lichamelijk.