Voor- en Vroegschoolse
Educatie (VVE)

In de eerste levensjaren van een kind worden er meer verbindingen gelegd tussen hersencellen dan in enige andere periode van het leven.

In de loop van die eerste levensjaren worden ook verbindingen weer afgebroken, namelijk verbindingen waar geen gebruik van wordt gemaakt.

Hoe meer uitdagingen en stimulansen een kind krijgt, hoe meer van deze verbindingen behouden blijven. Deze uitdagingen en stimulansen kunnen door middel van interactie en activiteiten aangeboden worden aan het kind. VVE (voor- en vroegschoolse educatie) is een verzamelnaam voor landelijk vastgestelde methodes die jonge kinderen spelenderwijs stimuleren in hun ontwikkeling.

Bij ‘De Groene Helden’ zorgen wij ervoor dat alle kinderen, zowel op de peuterspeelzaal als op het kinderdagopvang, goed voorbereid naar de basisschool kunnen.

Uk & Puk

‘De Groene Helden’ is sinds eind 2012 als eerste kinderopvang gecertificeerd met het programma Uk & Puk.

Uk & Puk is gericht op kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. Daarom is het geschikt voor het werken op kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Spelen staat centraal in Uk & Puk. De pop Puk is het speelkameraadje van de kinderen.

Bij Uk & Puk zijn tien thema’s ontwikkeld die aansluiten bij de belevingswereld van baby’s, dreumesen en peuters. Bij elk thema zijn activiteiten uitgewerkt voor drie leeftijdsgroepen.

Deze activiteiten kunnen makkelijk ingepast worden in de dagelijkse gang van zaken. In de activiteiten is er aandacht voor de vier ontwikkelingsdomeinen: taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuiglijke ontwikkeling en rekenprikkels.

Er worden tips gegeven voor de inrichting van de speelleeromgeving en het inzetten van materiaal.

Natuurlijk draait het bij Uk & Puk niet om lesjes geven en lesjes leren. Uk & Puk leert baby’tjes, dreumesen en peuters nieuwe vaardigheden. Door actief bezig te zijn en lekker te spelen!

De voordelen van VVE:

  • draagt bij aan een optimale ontwikkeling van kinderen;
  • zorgt voor een vlotte start op de basisschool;
  • heeft oog voor de behoeftes van ieder kind;
  • geeft meer zicht op en speelt beter in op ontwikkelingsachterstanden van kinderen.
Groene School Overijssel

Ieder kind heeft recht op Voor- en Vroegschoolse Educatie

Bij ‘De Groene Helden’ vinden wij dat ieder kind recht heeft op VVE dus hebben wij het programma afgestemd op onze (groene) manier van werken.

VVE is als een rode draad, op een speelse manier, in onze dag-structuur verweven. Kinderen die via het consultatiebureau een VVE-indicatie krijgen (bijvoorbeeld kinderen met een taalachterstand of een achterstand in de sociale ontwikkeling) krijgen vanuit de gemeente een tegemoetkoming in de kosten mits zij hier minimaal een bepaald aantal dagdelen gebruik van maken.

Als je gebruik te maken wilt maken van VVE bij ‘De Groene Helden’ dan is dat alleen mogelijk op de locatie in Balkbrug. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@degroenehelden.nl.