Werken met thema’s

IBBO IJskwarts werkt met thema’s. Thema’s zijn bij uitstek geschikt om de link te leggen naar de samenleving.

Vakken als geschiedenis, aardrijkskunde, wetenschap en techniek of natuuronderwijs komen hierbij geïntegreerd aan bod.

Ook activiteiten op het gebied van begrijpend lezen, rekenen, schrijven komen in de thema’s voor. Een thema duurt ongeveer zes tot acht weken. Het is van groot belang dat de kinderen het thema interessant vinden, daarom worden de thema’s door de kinderen bedacht.

De eigen inbreng van de kinderen is groot. Als afsluiting volgt een presentatie aan de groep, de hele school en/of de ouders.

Bij de thema’s horen excursies (themareizen). We gaan er dan op uit om te onderzoeken hoe het er ‘in de echte wereld aan toe gaat’.

Een themareis heeft altijd een bredere bedoeling. Het is leuk en gezellig maar daarnaast wordt de onderzoekende houding van kinderen gestimuleerd. Het bezoek wordt voorbereid, bijvoorbeeld door met de klas te bespreken wat de kinderen te weten willen komen of wat ze verwachten te zien. Een dergelijke voorbereiding zorgt ervoor dat de kinderen over het onderwerp lezen, tekenen, gesprekken voeren, presentaties houden en schrijven.

Een themareis kan de inspirerende start zijn of dienen als afsluiting van een thema.